СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ГРАДАЦІ́ЙНИЙ
, а, е.
Стос. до градації
.
У давнину правові санкції мали детермінований характер, суддя був практично позбавлений права на свій розсуд застосовувати градаційну шкалу покарань
(з навч. літ.)
;
Настрій героя розгортається далі в тексті через своєрідний градаційний ряд метафор, які розкривають внутрішній стан людини
(з наук. літ.)
;
Досить поширеним у художній мові є засіб градаційного використання синонімів, коли вони групуються за принципом наростання (значно рідше – спадання) певного стилістичного відтінку
(з навч. літ.)
.